Registr vozů Bugatti na území Česka od R-U monarchie až do současnosti

V roce 2010 byl jeden z největších domácích badatelů Bugatti Milan Tymeš osloven rakouským kolegou dr. Helge Haugem, který sepisuje registr vozů Bugatti Rakouska, zda by uměl dát dohromady registr bugatek, které byly a jsou na území České republiky. Na tento popud začal Milan cíleně třídit vše, co měl k dispozici a co za téměř deset let shromáždil. Pochopil, že mu s texty nejlépe může pomoci Jan Králík, který s tím ochotně souhlasil. Pak se k nim přidal Jakub Stauch, aby překontroloval a rekognoskoval typy v jednotlivých složkách. Dal jsem k dispozici všechny svoje poznámky k této značce a fotografie, které sbíral déle než dvacet let. Totéž učinil i Stanislav Karger ml.

Jan Němec je archivářem a historikem, žije a pracuje v severočeském Děčíně. Léta sbírá informace o Alfredu Hiellem a Rudolfu Köglerovi, kteří dováželi první Bugattiho automobily do Krásné Lípy, (tehdy Schönlinde). Tento kolektiv byl koncem roku 2013 u zrodu projektu knihy, která svým obsahem nebude mít asi dlouho s žádnou podobnou publikací srovnání. Nyní se pravidelně scházíme jeden den v týdnu a dopisujeme, třídíme, korigujeme a snažíme se…Je to práce bez konce, stále se nachází další informace fotografie a dokumenty.

Výraznou pomoc jsme našli v rodině Gutových, potomcích posledního předválečného dovozce vozidel Buchet, Bignan a Bugatti. Kteří nám poskytli řadu cenných originálních dokumentů, jako jsou například faktury dovezených vozidel, stejně tak jako pouze zlomek z obchodní korespondence firmy Vladimír Gut z let 1927 až 1932, která čítá téměř 1800 listů. Tyto pro někoho nezajímavé a staré listiny nám pomohly osvětlit nejedny dedukce.

Pouzdro na obě knihy a limitované první vydání (600 kusů), které má 1040 stran ve dvou knihách od deseti autorů o vozech Bugatti na území bývalého Rakouska-Uherska se začnou konečně dostávat ke svým čtenářům. Váha celku je necelých 5 kg. Objednat si je můžete pouze na http://www.bugatti-club-austria.at/ nebo kontaktujte náš klub.