Czech Bugatti Club

Český Bugatti Club byl založen v roce 2010, kdy se skupina nadšenců začala pravidelně scházet a sestavovat informace o automobilech, které se staly základem pro mezinárodní knihu THE K. & K. BUGATTI REGISTER. Proto, aby club byl mezinárodně akceptován, bylo nutné založit sdružení, a tak vznikl CZECH BUGATTI CLUB, Z. S.

Takto zapsaný spolek byl potvrzen a zanesen Městským soudem v Praze do spolkového rejstříku dne 16. 11. 2015. Je to club majitelů automobilů a přátel této značky, který mapuje historii vozů Bugatti a všeho, co s touto značkou souvisí na území Čech v období monarchie Rakouska-Uherska, Československa, protektorátu, komunismu a České republiky. Případně poskytuje informace a spolupracuje s jinými spolky a kluby s podobným zájmem.

Dokumenty