Registr vozů Bugatti na území Česka
od R-U monarchie až do současnosti

V roce 2012 byl jeden z největších domácích badatelů Bugatti Milan Tymeš osloven rakouským kolegou dr. Helge Haugem, který sepisuje registr vozů Bugatti Rakouska, zda by uměl dát dohromady registr bugatek, které byly a jsou na území České republiky. Na tento popud začal Milan cíleně třídit vše, co měl k dispozici a co za téměř deset let shromáždil. Pochopil, že mu s texty nejlépe může pomoci Jan Králík, který s tím ochotně souhlasil. Pak jsem se k nim přidal já, Jakub Stauch, abych překontroloval a rekognoskoval typy v jednotlivých složkách. Dal jsem k dispozici všechny svoje poznámky k této značce a fotografie, které sbírám déle než dvacet let. Totéž učinil i Stanislav Karger ml.

Jan Němec je archivářem a historikem, žije a pracuje v severočeském Děčíně. Léta sbírá informace o Alfredu Hiellem a Rudolfu Köglerovi, kteří dováželi první Bugattiho automobily do Krásné Lípy, (tehdy Schönlinde). Tento kolektiv byl koncem roku 2013 u zrodu projektu knihy, která svým obsahem nebude mít asi dlouho s žádnou podobnou publikací srovnání. Nyní se pravidelně scházíme jeden den v týdnu a dopisujeme, třídíme, korigujeme a snažíme se…

Výraznou pomoc jsme našli v rodině Gutových, potomcích posledního předválečného dovozce vozidel Buchet, Bignan a Bugatti. Kteří nám poskytli řadu cenných originálních dokumentů, jako jsou například faktury dovezených vozidel, stejně tak jako pouze zlomek z ochodní korespondence firmy Vladimír Gut z let 1927 až 1932, která čítá téměř 1800 listů. Tyto pro někoho nezajímavé a staré listiny nám pomohly osvětlit nejedny dedukce.

Oslovil jsem i další bugatisty i z jiných zemí, které byly součástí bývalého mocnářství, například pana Macijeje Pedu z Polska, jakožto jediného majitele vozu Bugatti v Polsku. Ten přispěl nádhernými dobovými fotografiemi z Polska , které ještě nikdo z nás neviděl. Jsou mezi nimi i fotografie českého závodníka Jiřího Kristiána Lobkowicze, když tam startoval.

S ověřováním čísel podvozků a motorů s daty a typy vozů nám pomáhají i další fundovaní odborníci na tuto značku. Z Francie nám pomáhá Švýcar Norbert Steinhauser, autor knihy Ettore Bugatti, které věnoval téměř dvacet let života. Z Anglického Bugatti Owners Clubu (BOC) nám pomáhá jejich archivář Paul Gibbons.

Jakákoli pomoc z kterékoli strany vítáme a předem za ni děkujeme.

Fotografie z každostředečního Bugattimudrování u Jana Králíka, kterého se zúčastnil nestor a pamětník Mudr. Jiří Koťátko. Poctít návštěvou nás přišel i profesor Pavel Pafko.

© www.bugatticlub.cz      web podporuje www.stauch.cz