Czech Bugatti Club

Czech Bugatti Club byl založen v roce 2009, sto let od vyrobení prvního vozu Bugatti. Je to club přátel této značky, který mapuje historii vozů Bugatti a všeho co s touto značkou souvisí na území Čech v období monarchie R-U, Československa, protektorátu, komunismu a České republiky.

The Czech Bugatti Club was founded in 2009, 100 years after production of the first Bugatti car. It is a club of Bugatti friends which maps the history of Bugatti cars and everything connected with this trademark in the territory of Bohemia at the time of the A–H Monarchy, Czechoslovakia, during the protectorate, communism and the Czech Republic.

Další videa naleznete zde

© www.bugatticlub.cz      web podporuje www.stauch.cz